Ät smör!

ät smör!

Ät smör! Intervju i TV4 Nyhetsmorgon om hur synen på fett ändrats bland oss forskare. På 60-talet trodde sig alla läkare plötsligt veta att vegetabiliska fetter i all lägen var bättre än animaliska. Men sanningen är att alla organismer, bakterier, svampar, vegetabilier och en del andra märkliga  varelser består i huvudsak av samma fettsyror, men lite olika beroende på omgivnings- och kroppstemperatur. Vad ny forskning framförallt av fysiker som exempelvis Ole G. Mouritsen vid Universitet i Odense visat är att kolesterol och mättade fettsyror är två av förutsättningarna för för människans nervsystem och därmed intelligens och faktiskt inte är våra fiender, vad än okunniga  och felutbildade läkare kan ha sagt dig.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Ännu en studie ifrågasätter kostråden från myndigheterna

smorI måndags publicerades en studie i Annals of Internal Medicine vars slutsatser går stick i stäv mot de kostråd de nordiska och för övrigt resten av världens livsmedelsmyndigheter ger. Det vill säga det gamla budskapet att man bör byta ut fetter med mycket mättade fettsyror mot fleromättade, för att undvika hjärtkärlsjukdom. Slutsatsen författarna drog av denna metaanalys av observationsstudier var att det saknas vetenskapligt stöd för dessa rekommendationer.

Huvudförfattaren Dr Rajiv Chowdhury sade i en kommentar att mättat fett inte är problemet med vår kost utan snarare socker och andra snabba kolhydrater. Dessa och inte mättat fett ökar andelen små täta LDL-partiklar, vilka kan öka risken för åderförkalkning. Till skillnad från de ofarliga stora fluffiga LDL-partiklar man får av en kost rik på mättat fett.

Studien refereras i Svenska Dagbladet idag. Livsmedelsverkets Eva Warensjö Lemming kommenterar studien följande märkliga vis ”Resultaten i denna studie belyser tidigare observationer och strider inte mot nuvarande rekommendationer om fett”.

Mycket märkligt. Varför säger hon så?

När nu kostråden säger att vi bör byta ut mättat fett mot fleromättat och studiens slutsatser strider mot dessa, borde då inte Livsmedelsverkets talesperson ha uttalat sig på ett annat sätt?

När nutritionisten Eva Warensjö disputerade 2007 uppgav Uppsala Universitet i sin pressrelease att ”kostens fettkvalitet kan kopplas till sjukdom”. Warensjö visade tillsammans med Bengt Vessby och Ulf Risérus m.fl. att nivÃ¥n mättade fettsyror som i blodet är kemiskt förenad med kolesterol – kolesterylestrar – korrelerade till ökad risk hjärtkärlsjukdom, medan nivÃ¥n av den fleromättade fettsyran linolsyra pÃ¥ samma sätt korrelerade till minskad risk. De tolkade sina resultat som om dessa kolesterylestrar var en markör för vilka fetter studiepersonerna mest ätit. Det hela föreföll ganska trovärdigt och nästan vattentätt om det inte varit före ett litet aber. Det är nämligen sÃ¥ att andra forskare tidigare visat att kolesterylestrar pÃ¥verkas föga av vilka fetter man äter. Man hade gett försökspersoner syntetiska fetter som innehöll 100 % mättade fettsyror, vilket inte förekommer i naturliga fetter och ändÃ¥ minskade inte andelen av den fleromättade fettsyran linolsyra under 54 %. Och gav man 100 % linolsyra ökade inte fraktionen över 64 %. I det material frÃ¥n Uppsala som Warensjö disputerade pÃ¥ var det sÃ¥ att en lägre andel linolsyra än 54 % ökade risken för hjärtkärlsjukdom och diabetes.

Men hur är detta möjligt? Sådant syntetiskt fett finns ju bara för forskning, inte i något matfett på marknaden.

Förklaringen finns i biokemin. Socker och andra snabba kolhydrater får oss att bilda fett. Vi bildar 100 % mättade fettsyror från dessa. Vi kan sedan omvandla dem till enkelomättade fettsyror, men fleromättade fetter får vi bara i oss från kosten. Så när nivån av linolsyra sjunker under den magiska 54 % gränsen beror det på att vi äter för lite fett i förhållande till det vi bildar. För mycket socker i huvudsak.

Precis som Dr Chowdhury nu säger, mättat fett i kosten är inte problemet utan snarare sockret.

I sin avhandling viftade Warensjö bort möjligheten av att socker var problemet med den svepande formuleringen ”fettbildning frÃ¥n kolhydrater är ovanligt vid en fet västerländsk kost”. Och detta utan att redovisa sockerkonsumtionen hos försökspersonerna.

Man kan förstå att Livsmedelverkets Warensjö Lemming nu håller tand för tunga.

Posted in Fetter | 4 Comments

Debatten i Nyhetsmorgon mot Claude Marcus

Claude

Ska feta barn och ungdomar opereras?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TV4-debatt imorgon

Gastric bypass nm

Imorgon möter jag professor Claude Marcus i TV4-programmet nyhetsmorgon om ett aktuellt ämne. Claude Marcus förespråkar att fler barn skall opereras för sin fetma. Jag ifrågasätter om detta är särskilt klokt. Åker till Stockholm och gör mig beredd att stiga upp mycket tidigt.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Föreläsningar 2014

Ralf

Föreläsningar med Ralf Sundberg våren 2014:

Göteborg 23 januari: Café-å-Lär, Chalmers kl 15.00, Svenska Kemistsamfundets Göteborgskrets kl 18.00
Falköping 15 mars : Offentlig föreläsning. Lokalavdelningen av Tandvårdsskadeförbundet samt Hälsofrämjandet, Pingstkyrkan 14.00
Göteborg 23 mars:Offentlig föreläsning, föreningen Cui Bono, TR-huset Storgatan 3, kl 13.00, inträde 100 kr
LCHF-kryssning m/s Galaxy 5-6 april

Posted in Föreläsningar | 2 Comments

Tror du på Mefistofeles?

mephistopheles

Det sägs att djävulen kan visa sig i olika skepnader. En av dem är Mefistofeles, en arketyp från tysk folklore, som Goethe målande beskrev i Dr Faust. Om han finns? Så klart att han gör. Jag har ju själv mött honom.

Låt oss gå tillbaka i tiden, närmare bestäm till våren 2008. Professorn hade enträget bett mig om ett nytt möte.

Fyra månader tidigare hade han närmat sig mig med ett mycket inviterande leende i vimlet efter en spännande debatt, om vad människor med diabetes mår bäst av att äta. Mannen var slank, klädd i en grå välsittande kostym, åldern var obestämbar någonstans mellan 60 och 70. Han presenterade sig, och namnet var ingalunda okänt för mig, tvärtom. Vi måste träffas och prata, sa han, och plötsligt fick hans leende ansiktsuttryck ett drag, som på något sätt verkade bekant. Jag förhöll mig, som jag minns det ganska avvaktande, väl medveten om hans som jag trodde ”lilla” sidouppdrag för en stiftelse, som finansierar näringsforskning. Jag hade då ännu ingen aning om, hur stor han var i vissa kretsar. Anledningen till att jag hade hamnat där på Läkarstämman, var att företräda läkarkollegor och forskare, som kommit fram till att diabetiker ska avstå från socker och minska på stärkelsen i kosten, precis som läkare lärde ut förr. Jag fäktades tappert för att krossa sockerskålen.

Att diabetiker måste undvika socker och dra ner på kolhydraterna var självklart fram till mitten av 80-talet. Det råder ingen tvekan om det. Jag visste, eftersom ett av mina första sommarjobb som medicine kandidat ett årtionde innan kostråden ändrades var på en diabetesmottagning. En av diabetesläkarens främsta uppgifter på den tiden, när det knappt fanns mer än en handfull dietister, var att bevaka att patienterna åt rätt. Socker var absolut bannlyst. Max en potatis på tallriken, men gärna fett. Detta framgår också klart av äldre medicinsk litteratur.

Men vid 80-talets mitt hände något. Så här i efterhand kan jag föreställa mig det som om Mefistofeles plötsligt uppenbarade sig för en mängd unga läkare i karriären på en och samma gång. Vill du bli forskare? Vill du få framgång? Vill du få allt i livet du önskar dig? Signera här tack!

Och framgång följde dem. De disputerade och blev promoverade, blev ledamöter i nutritionskommittéer, fick lönsamma extraknäck och professorstitlar.

Låt oss ta fallet Jim Mann. Efter sitt första vetenskapliga arbete på uppdrag åt sockerindustrin i Sydafrika, som visade att det är lättare att gå ned i vikt om man undviker socker, befann han sig som genom ett trollslag vid Oxford-universitet. Han förväntades där göra några studier som visar att diabetiker utan problem kan äta mer kolhydrater och, ja varför inte socker? Studierna riggades genom att lära de nyblivna diabetikerna att glass och sötad konserverad frukt hörde till en traditionell lågkolhydratdiet, medan de som skulle lära sig den nya högkolhydratkosten fick låta bli sockret, det som är den enskilt starkaste faktorn för att framkalla sjukdomen hos de som har anlag. Inte förvånande togs studierna in i de finaste tidskrifterna, trots tydliga brister i metodik och felaktigt dragna slutsatser. Mefistofeles var nämligen i görningen lite varstans. Så gick karriären vidare till uppdrag som FN- och WHO-expert. För att inte tala om posten som ordförande i den expertgrupp som bestämmer riktlinjerna för kostråd till diabetiker i Europa med uppdraget att tona ner hälsofaran med socker.

Samma diaboliska uppenbarelse fick nog Dr Walther H. Glinsmann, som fick uppdraget av amerikanska Food and Drug Administration att undersöka om socker är en hälsofara. För att göra en lång historia något kortare – 215 sidor om än med så få referenser som 51 -, lyckades han med konststycket att med själva textmassans storlek dölja vetenskapen, genom att göra eventuella läsare utmattade. Denna FDA-rapport uppskattades och citerades mycket. Det gick även honom mycket väl, och idag visar han sig vara betald expert åt producenterna av High Fructose Corn Syrup.

Att Mefistofeles dök upp hos American Diabetes Association behöver vi inte tvivla på heller. Denna organisation gynnas ju av att fler behöver en diabetesläkare snarare än färre. Raden av sponsorer från livsmedels- och läkemedelsindustrin är nu närmast oändlig.

Med så många själar i sitt våld är det inte underligt att mörkrets herre lyckades förvrida människorna. Att kloka forskare rev itu kontraktsförslagen hade ingen effekt. Som exempelvis professor Gerald Reaven och hans forskargrupp som livligt protesterade med valida vetenskapliga argument. Det gick som det gick. Slaget var redan på förhand avgjort.

Så har det gått som det gått. Fetmaepidemin har antagit enorma proportioner, diabetesförekomsten förväntas stiga och Coca- Colas och läkemedelsindustrins aktieägare gläder sig.

För att återgå till historiens början. Så möttes vi då denna vårkväll för snart sex år sedan. Först efteråt förstod jag att även jag haft besök av en av Mefistofeles tjänare. Han försökte fresta mig och var ute efter min själ. Det är bara en sak jag grämer mig över när jag nu ser tillbaka på vårt möte. Det hade varit så mycket roligare och denna saga så mycket bättre, om jag hade fått se hela kontraktet och inte bara anat mig till de första raderna.

Ralf Sundberg, docent, och författare till boken Forskningsfusket

Posted in Diabetes, Föreläsningar, Fetter, Forskningsfusket, Kolesterol, Koststudier, På gång, Uncategorized | 1 Comment