Är saken biff?

biff

I Aftonbladet Plus skrevs det i förra veckan:

http://www.aftonbladet.se/halsa/article23392307.ab

Saken är biff – kött orsaken till fetma

Professor: Vi är anpassade att äta kolhydrater – inte kött

Den studie publicerad i Nutrition Journal som ligger till grund fÖr artikeln finns att läsa i sin helhet här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3923254/pdf/1475-2891-13-15.pdf

SÅ här är det. Jag har i mer än fem år prenumererat pÅ nyhetsbrev från Nutrition Journal och där publiceras alster av högst varierande kvalitet. Detta är tidskriftens första så kallade scope i massmedia. Tidigare fann jag här en studie från Kina, som fann motsatsen till vad som nu hävdas. Om den skrevs förstås intet.

I det här fallet handlar det dålig vetenskap. Man har ägnat sig åt så kallad cherrypicking. Missförstånd och okunskap om bland annat vad ett förhöjt leverenzym i blod orsakas av föreligger som grund i författarnas hypotes. Det brister alltså i logiken. Och när dessa forskare till och med skriver ”utan att vi manipulerade data”, undrar man om det inte är det som dessa har för vanan att göra:
”Amongst the Swiss conscripts, no manipulation of the data was conducted in achieving the gross relationship between ALT and obesity.”

Fåörfattarna försöker alltså bevisa att högt proteinintag är orsaken till fetma genom att välja ut data från studier som passar deras argumentering men lyckas knappast övertyga någon vetenskapligt skolad person.

  1. En studie pÅ schweiziska rekryter som visar att ett leverenzym ALT, i vårt land benämnt ALAT, korrelerar till Övervikt. Det är i sig korrekt.
  2. En studie pÅ sjundedagsadventister. Detta Är en frikyrka som predikar vegetarianism av bl.a. hälsoskäl, men inte som ett absolut krav för att ingå i gemenskapen. Vad som framgår av den studien är att de som är slanka och inte har diabetes uppger att de är strikta att följa vegan eller vegetarisk kost medan de som är överviktiga och/eller har diabetes uppger att de äter mer kött. De säger alltså vad de förväntas säga. Bevisar det något mer än så?
  3. En jämförelse mellan inuiter och Torontobor av manligt kön. Man har mätt hur mycket fett som finns på överarmens baksida i olika åldrar. På vilket sätt detta skulle vara av intresse utvecklas inte närmare.

Vad studien bevisar: Övervikt är korrelerat till högre ALAT. Men detta är inget nytt. Övervikt är nämligen relaterat till det så kallade metabola syndromet, och där ingår non-alcoholic fatty liver disease. Allt fler forskare främst representerade av professor Robert E. Lustig anser att socker och då främst komponenten fruktos är orsaken. I övrigt stöds alltså påståendena i artikelns sammanfattning inte av de data som åberopas.

Saken är alltså inte biff. Men det är intressant att en så tvivelaktig artikel fått en sådan massmedial uppmärksamhet. Om man vill förstå hur det kan komma sig är min nyutkomna bok ”Forskningsfusket bara fortsätter” mycket läsvärd.  http://www.bokus.com/bok/9789163612619/forskningsfusket-bara-fortsatter-macchiariniskandalen-karolinska-instit/

About Ralf Sundberg

Ralf Sundberg blev färdig läkare i Malmö 1978, kirurgspecialist 1984, doktorand i Lund, gästforskade 1986-1987 vid UW-Madison, disputerade 1989 på en avhandling om banbrytande forskning inom organpreservation för transplantation. 1990-1991 var han Visiting Assistant Professor of Transplant Surgery vid University of Pittsburgh. I Sverige har han arbetat vid institutionerna för kirurgi vid Lunds och Uppsala Universitet samt vid Karolinska Institutet där han blev docent 1993. Numera verksam som privatpraktiserande kirurg vid Slottsstadens Läkarhus i Malmö. Känd debattör och föreläsare inom näringslära med inriktning på forskningen kring socker, fetter och kolesterol. Författare till böckerna Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost -och läkemedelsindustrin samt Forskningsfusket bara fortsätter. Sedan 2015 ordförande i Läkarföreningen för Integrativ Medicin.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *