Publicerat i Världen idag, redaktör Siewert Öholm

Har du fyllt 60 och har högt kolesterol? Grattis!

”Vi är lurade av läkemedels- och livsmedelsindustrin”, skriver läkaren, docenten och forskaren, Ralf Sundberg, som också länge varit en frontfigur i LCHF-debatten. Nu tar han och 16 andra forskare på nytt upp striden kring kolesterolet och fett i maten. I måndags fick deras artikel stor uppmärksamhet i brittiska medier (som i BBC och Sky News).

Debatt · Publicerad 00:01, 15 jun 2016

Mer än hälften av alla 60-åringar har för högt LDL-kolesterol enligt gällande riktlinjer som läkemedelsindustri-influerade expertgrupper tagit fram. Jag skulle önska att alla mina läkarkollegor som nås av detta budskap låter dem fortsätta ha det. Och att äldre gratuleras i stället för att skrämmas när de har höga LDL-värden. Ny forskning stöder detta.

Sedan tidigt 50-tal har vissa forskargrupper hävdat att ett högt fettintag leder till höga kolesterolvärden och ökar risken för att dö i hjärtinfarkt. Denna hypotes populariserades av en nutritionsprofessor från Minnesota vid namn Ancel Keys 1953, när han publicerade en artikel där han hävdade att risken att dö i infarkt hos yngre medålders män var relaterad till fettintaget, enligt WHO-statistik från sex länder. Emellertid visade två andra välrenommerade forskare 1956 att Ancel Keys som haft en topp-position vid WHO och FAO, haft tillgång till data från 22 länder, i själva verket handplockat data och fifflat med kurvan, för att detta skulle passa hans hypotes. Men avslöjandet av detta forskningsfusk fick ingen effekt, eftersom en boll redan satts i rullning av amerikansk jordbrukspolitik.

Margarin hade i decennier straffbeskattats i USA för att vara en som man tidigare såg det ohälsosam ersättning för smör. Men andra världskriget hade satt igång en enorm sojaodling i USA som inte längre kunde stoppas.

Det fanns alltså behov av kostråd som var anpassade till livsmedelsindustrins produktionskapaciteter och ägarnas vinstkrav. Redan 1942 planerades för detta, genom att industrierna finansierade en professur i näringslära vid Rockefeller University. Troligen var Ancel Keys professur i Minneapolis den andra. I Sverige dröjde det tills 1970 tills tre professurer i näringslära inrättades, finansierade dels med statliga medel, dels från livsmedelsindustrin genom organisationen Swedish Nutrition Foundation (SNF), grundad 1961, där Coca-Cola, socker- och margarinindustrin varit stora bidragsgivare. Kostråden som numera förmedlas av dietister i USA, liksom i resten av västvärlden inklusive Sverige, har gått ut på att minska intaget av fett, byta smör mot margarin eller oljor, och tillåta mer kolhydrater varav 10 procent gärna får komma från socker. Att sänka kolesterolet och minska åderförkalkningsrisken har varit en viktig motivering. Att amerikanska dietistförbundet stötts ekonomiskt av Coca-Cola och diabetesmedicinföretaget Novo Nordisk fick stora rubriker i New York Times förra året.

I 50-talets början visste man inte så mycket om kolesterolmolekylens biologiska funktioner, så människor var lätta att skrämma. I dag vet vi att kolesterol har en central roll för utvecklandet av högre djurs cellmembraners funktion, inklusive utvecklandet av nervsystem och rörelseförmåga. Hjärnan och musklerna.

Kolesterol och fetter är vad djurs och människors cellmembraner består av. Särskilt mycket fett och kolesterol finns i hjärnan. Men kolesterol och fett, som ju är vattenolösliga, behöver transporteras i blodet, till och från olika vävnader.

Evolutionen har löst detta genom att skapa lipoproteiner som har en vattenlöslig utsida och fettlöslig insida. Ett sådant lipoprotein som tranporterar fett och kolesterol benämns LDL. Ett annat benämns HDL. Båda dessa finns till och med hos myggor.

1985 fick Dallasforskarna Goldstein och Brown Nobelpriset för att ha upptäckt en receptor på cellernas utsida som tar upp kolesterol från LDL-partiklar. Det finns en ärftlig sjukdom, där just LDL är högt och där människor är benägna att få infarkt i unga år. Därmed trodde man att hjärtinfarktens gåta var löst, trots att de flesta som dör i hjärtkärlsjukdom är gamla. Nobelpriset kom i bra tajming med en ny typ av kolesterolsänkande mediciner, statiner. Statiner har blivit mångmiljardsäljare i dollar.

Men trots att LDL utpekades som det onda kolesterolet hade märkligt nog hittills, ingen systematiskt gått igenom vad studier på äldre människor, som ju har mest hjärtsjukdom och högst dödlighet har för LDL-värden, upptäckte den pensionerade Lundadocenten Uffe Ravnskov och jag i början av förra året.

Vi bestämde oss för att söka igenom den största medicinska databasen, PubMed, för att få svar på frågan, huruvida högt LDL är associerat till ökad dödlighet totalt eller dödlighet i hjärtkärlsjukdom. Vår sökning renderade cirka 2 800 sammanfattningar där vi båda oberoende av varandra efter genomläsning av dessa fann cirka 280 artiklar, som tycktes handla om ämnet. Sedan kontaktade vi 15 välrenommerade forskare världen över, som läste och sammanfattade resultaten, minst tre på varje artikel.

Det fanns efter genomläsningen slutligen 19 relevanta studier som publicerats kring LDL-kolesterol, ålder över 60 och dödlighet i hjärtkärlsjukdom eller totalt. Vår systematiska genomgång har efter expertgranskning publicerats i söndags i den välrenommerade tidskriften BMJ-Open och kan läsas fritt på nätet.

Ingen studie visade att ett högt LDL-värde var associerat till ökad dödlighet totalt eller i hjärtkärlsjukdom. I studier som omfattade 92 procent av deltagarna, totalt närmare 69 000 i dessa studier, var sambandet mellan LDL-värdet och den totala dödligheten omvänd. Alltså ju högre LDL desto större chans att leva längre. Vissa vegetabiliska oljor och margarin sänker LDL, och får därför, med lagstiftning, kallas för hälsosamma. Dessvärre har lagstiftarna vilseförts av industri-intressen, som SNF och dess moderorganisation International Life Sciences Institute (ILSI) lobbar för. Dessutom ordineras cirka 800 000 svenskar LDL-sänkande preparat på falska grunder. De kolesterolsänkande statinerna ökar diabetesrisken!

Vår forskargrupp menar att läkemedels- och livsmedelsindustri-intressen har vilsefört befolkningarna inte bara i västerlandet kring kosten baserat på att man ska ha så lågt LDL som möjligt. Detta har lett till fetma- och diabetesepidemin som nu även drabbar fattiga länder. Detta enbart för kortsiktiga ekonomiska intressen. Nu är de avslöjade.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Artikel om det ”onda kolesterolet” mest lästa i British Medical Journal

 

BMJ ralf

Mest lästa artikel i British Medical Journal juni 2016

Länk till artikeln här

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Kokosolja – uselt för hälsan enligt Mai-Lis Hellenius

Mai-Lis

Mai-Lis Hellenius är både söt och sportig. Det insåg Pfizer när de donerade medel till Karolinska Institutet för att göra denna allmänläkare till professor i kardiovaskulär prevention. Man kan förstå att hon hellre talar om att hon är professor i livsstilsforskning än i kardiovaskulär prevention, eftersom hon knappast förefaller behärska det som skall vara hennes ämne.

Pfizer vill att vi skall tro att så kallade mättade fetter är skadliga och att vi tar kolesterolsänkande mediciner. Margarin- och sockerindustrin odlar samma myter. Sedan många år tillbaka tjänar Hellenius och hennes make Tommy Cederholm, professor i nutrition i Uppsala dessa industrier via Swedish Nutrition Foundation (SNF), en stiftelse med brett samarbete med ILSI, International Life Sciences Institute, lobbyister för livsmedels- läkemedels- utsädes- och agrokemiindustrin.

Den söta och sportiga Mai-Lis har nu intervjuats i ICA-Kuriren. Artikeln har fått titeln Kokosolja -uselt för hälsan. http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Kokosolja/

Naturligtvis är söta Mai-Lis ute och cyklar igen. Jag sa ju att hon är sportig, eller hur…

Medan exempelvis Arne Astrup, nutritionsprofessor i Köpenhamn svängt om i frågan om mättat fett och hävdar att det är ofarligt envisas paret Cederholm och Hellenius fortfarande med att påstå att mättat fett är skadligt, något som jag belyste i Läkartidningen redan förra året: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/08/Viktigt-att-receptskrivandet-blir-ratt-aven-nar-det-galler-kosten/

Som bekant belyste tidskriften Time förra sommaren att smör numera betraktas som nyttigt av oss forskare, något som jag kommenterade i denna intervjun i TV4: http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/ny-forskning-%C3%A4ndrar-synen-p%C3%A5-hur-farligt-fett-egentligen-%C3%A4r-2664758

Och nu svänger till och med Harvarduniversitetet, det mest tongivande för praktiserandet av västerländsk medicin. Professor Dariush Mozaffarian skriver i Lancet i juni att mättade fetter bör betraktas som neutrala ur hälsosynpunkt. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00208-9

Men söta Mai-Lis tar väl inte till sig sådan information. Den finns ju inte i joggingspåret eller på gymmet. Vi kan utgå från att inte ens SNF informerar Mai-Lis i tid när Unilevers, Coca-Colas eller Daniscos intressen står på spel.

 

 

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Ny studie slår fast att lågkolhydratkost är bättre för diabetiker även på längre sikt.

AJCN

 

När SBU år 2010 utredde vilka koster som diabetiker borde rekommenderas, konstaterade man att ett stort antal studier visserligen talade för lågkolhydratkostens fördelar, men man ansåg att studierna antingen var för små eller inte varat tillräckligt länge. Man hade i förväg bestämt sig för att studierna skulle omfatta minst 50 personer i varje grupp som jämfördes och pågå minst 24 veckor vad gäller riskfaktorer och helst 1 år för ”patientviktiga utfallsmått”, något som ej närmare definierades. Sålunda återstod endast två studier som uppfyllde kriterierna, och ingen av dessa avsåg vad vi betecknar som egentlig lågkolhydratkost. Socialstyrelsen stödde sig sedan på denna rapport. Utredningarna mynnade således ut i de sedvanliga slutsatserna, att mer forskning behövs. Och att inte ändra rekommendationerna tills vidare.

 

Nu, fem år senare har emellertid en kontrollerad randomiserad studie som uppfyller kriterierna utredarna krävde publicerats i den kända tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Den är stor nog, mer än femtio deltagare i var grupp, uppföljning på ett år, och bortfallet måttligt. Den jämför kalorireducerad lågkolhydratkost (50-70 gram per dag) med högkolhydratkost (ca 200 gram) med samma antal kalorier, skillnaden utförs av energi från fett och protein. Resultaten visar att diabetikerna som lottats till lågkolhydrat kunde minska sin medicinering och hade trots detta bättre kontroll av sitt blodsocker. Detta om något kan kallas för patientviktiga utfallsmått. Och forskarna avslutar sina konklusioner med att lågkolhydratkost kan vara bättre på längre sikt

 

Det är således hög tid att Socialstyrelsen, diabetesvården och dietisterna tar till sig detta. Det finns inte längre någon ursäkt för att rekommendera något annat än det som är bäst för patienten.

 

Referenser:

 1. http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat%20vid%20diabetes/Mat_vid_diabetes_fulltext.pdf
 1. http://ajcn.nutrition.org/content/early/2015/07/29/ajcn.115.112581.abstract

 

 

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Ännu en studie visar att lågkolhydratkost är bäst för viktnedgång och hjärtriskmarkörer

En ny studie från Tulane University publicerades i Annals of Internal Medicine den 2:a september berättade nättidningen Huffington Post häromdagen. I denna studie fick hälften av 148 försökspersoner lottades till att äta högst 40 % av sitt energiintag som kolhydrater, medan den andra halvan fick begränsa intaget av fett till mindre än 30 %.

Utfallet: Det vanliga. Bättre viktnedgång på kolhydratreduktion och bättre blodfetter.

Huvudförfattaren kommenterade resultaten så här: “If you are an obese person with high cholesterol, I think you’d be highly unlikely to hear from your health practitioner that you should go on a low-carbohydrate diet,” said Bazzano. “The public perception is that a diet high in fat could not possibly be healthy, but in fact it is healthy and is doing an even better job of lowering cardiovascular risk, according to my study.” Indeed, the low-carb dieters in her study went from consuming an average of 32.5 percent of calories from fat at the beginning of the study to 40.7 percent by the end of the year, most of it healthy monounsaturated fat.”

Studien var sponsrad av National Institute of Health. Som vanligt tvingas forskarna hålla sig inom de gränser för upplägg av studien så att resultaten inte ifrågasätter de officiella kostriktlinjerna i alltför hög grad. För att inte heller utmana för mycket bestod den ökade fettkonsumtionen av olivolja, som man får lov att säga att den är nyttig.

Slutligen. Även Huffington Post uppträdde politiskt korrekt när studien citerades genom att på samma sida ha ett desinformerande bildspel som förklarar varför man inte bör minska sitt kolhydratintag. Bland annat kan man få dålig andedräkt…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Debattartikel i Läkartidningen: Receptskrivning måste bli rätt även när det gäller kosten

ät smör!

Lite tidigare i somras kunde vi läsa hur professor Tommy Cederholm försvarade dagens rekommendationer från Livsmedelsverket, som avråder oss från intag av så kallat ”mättat fett”. Med detta brukar avses fett av animaliskt ursprung liksom naturlig kokosolja. Anledningen till att Cederholm tog upp ämnet, var en så kallad metaanalys, en sammanläggning av studier, publicerad i Annals of Internal Medicine, som i likhet med en Cochranerapport från 2004  totalt motsäger kostråden från såvitt jag förstår varenda land som har en myndighet för detta. Cederholm försökte misstänkliggöra resultaten med att de var ”omstridda”.

Dagen innan hade jag deltagit i ett inslag i TV4 Nyhetsmorgon, med anledning av att till och med det amerikanska etabilissemangets främsta tidskrift, Time Magazine, på sitt omslag tagit ställning för smöret, med anledning av den forskning som finns. Till skillnad från tidigare TV-inslag hade jag denna gång ingen motståndare.

Efter att ha läst denna anakronistiska artikel diskuterade jag Cederholms bristfälliga argument med professor Tore Scherstén. Särskilt i ljuset av en artikel av den danske ledande nutritionsprofessorn Arne Astrup i samarbete med tre ledande danska kardiologer och fettexperter som publicerats i den danska läkartidningen en månad före Cederholms, vilka konstaterade att råden från myndigheterna att ersätta mättade fettsyror, med omega-6-fettsyror typ linolsyra i margariner snarast förvärrar risken för hjärtkärlsjukdom. Alltså raka motsatsen till vad de officiella kostråden vill göra gällande.

I Danmark finns ett helt annat debattklimat än i Sverige, vågar jag som invandrare i det som förut varit Östdanmark hävda. Sverige har alltsedan Gustav Vasa en lydnadskultur vars motsvarighet saknas i vårt sydliga grannland.

Så jag skrev en artikel tillsammans med Tore som Läkartidningen accepterade. Den finns här. Vi informerades även om att Cederholm fick rätt att replikera i samma nummer. Han fick rätten till slutreplik.

Som jag och Tore ser det pekar denna slutreplik på hur antingen imbecill eller vilseledande forskningen är vid institutionerna för näringslära. Något måste göras åt detta.

Cederholm hänvisar till forskning från den grupp han är verksam vid i Uppsala, som visat att enzymet SCD, som omvandlar mättade fettsyror till omättade är ökade vid hjärtkärlsjukdom. Cederholm menar med utgångspunkt från detta att högt intag av mättade fettsyror skulle ha orsakat enzymstegringen, något som varken denna forskargrupp eller såvitt jag vet inte någon annan heller redovisat.

Tvärtom är det så att det är ett högt intag av kolhydrater som orsakar stegring av detta enzyms aktivitet har  det visats från flera forskargrupper, varifrån jag redovisar resultat från Ntambi’ s grupp vid ett universitet där jag tidigare varit verksam.

Inte nog med det. I det arbete  Cederholm refererar till sågs också en association mellan nivån av fettsyran palmitoleinsyra, som är en markör av fettbildning från socker och andra kolhydrater, korrelera till ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Om detta sade Cederholm intet. Han är uppenbarligen forfarande okunnig om detta, och om att en hög nivå av denna fettsyra även korrelerar till prostatacancer.

Ibland är det svårt att förstå om motståndare i sådan här akademiska trätomål är mindre begåvade eller bara korrumperade. Det faktum att Cederholm betraktade sig som tredje generationens forskare i Keys anda gör det inte lättare att förstå.

Bara Gud vet.

 

 

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Sponsras dietistförbundet av livsmedelsindustrin?

Skärmavbild-2013-02-15-kl.-08.36.17

Öppet brev till dietistförbundets ordförande:

Hej Elisabet,

Vi sågs sist i TV4 Nyhetsmorgon.

I USA har nu alltfler amerikanska dietister börjat vända sig mot att deras förbund sponsras av bland annat Coca-Cola. Hur ser sponsringen ut av den organisation du företräder. Kan jag få lägga ut den på min hemsida, eller är det något ni vill hålla hemligt?
http://www.medpagetoday.com/PrimaryCare/DietNutrition/47083?xid=nl_mpt

Har på kongressresor träffat alltfler dietister som nu förespråkar lågkolhydratkost till diabetiker. I bifogade artikel som just publicerats i Nutrition hittar du evidensbaserade argument.http://www.nutritionjrnl.com/article/S0899-9007(14)00332-3/fulltext

Har du några hållbara motargument?

Med vänlig hälsning
Ralf Sundberg

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Ny översiktsartikel utmanar praxis inom diabetessjukvården

151

 

Åtminstone fram till 1999 gick det att läsa i Socialstyrelsens riktlinjer för hur vården skall hantera de minst två sjukdomar som går under namnet diabetes mellitus, tidigare benämnt sockersjuka, i första hand med genom att ge råd om kost och motion. I senare versioner har såväl Statens Beredning för Utvärdering av medicinska metoder (SBU) som Socialstyrelsen mer eller mindre resignerat, åtminstone när det gäller vilken kost diabetiker skall rekommenderas.

År 2008 frikändes Dr Annika Dahlqvist, som anmälts av två dietister till Socialstyrelsen för att ha givit påstått ovetenskapliga kostråd till diabetiker.

Samtidigt frikändes diabetesöverläkaren och forskaren Jörgen Vesti Nielsen, som på sin klinik i Karlshamn  i flera publicerade studier visat att kolhydratreduktion i diabetikers kost förbättrar blodsockerkontrollen, minskar övervikten, minskar behov av medicinering och till och med reducerar dödligheten. Den som anmält honom var dietistförbundets ordförande Elisabet Rothenberg.

Samma år, 2008, publicerade jag en översiktsartikel i Läkartidningen tillsammans med fil dr Johan Hedbrant, Linköpings Universitet, som dels visade att de officiella kostråden för diabetiker från europeiska och amerikanska expertgrupper, var baserade på felciteringar av den vetenskapliga litteraturen, som försökte skrämmas för fett, medan socker, den komponent i den västerländska kosten som mest bidrar till utveckling av diabetes försvarades. Intressant nog kunde vi påvisa att flera av av experterna i gruppen hade relationer till sockerindustrin.

Vår debattartikel ledde till en hel del publicitet. Socialstyrelsen sparkade experterna i sin nya diabetesutredning med anledning av att deras professurer bland annat finansierades av socker- och margarinindustrin. Men intressant nog uttalade sig inga diabetesläkare i debatten.

Den som skrev det för Annika Dahlqvist frikännande dokumentet till Socialstyrelsen var professor Christian Berne, Uppsala Universitet. Mycket tyder på att han tagit intryck av de vetenskapliga referenser jag delgivit Socialstyrelsen, något som finns redovisat i ett appendix i min bok Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost och läkemedelsindustrin.

Sedermera deltog professor Berne i den europeiska expertgruppen för diabeteskosts möte i Potsdam. Detta möte finansierades dels av läkemedelsföretag, men intressant nog även av Coca-Cola.

Nu, sex år senare tvingas Annika Dahlqvist, Jörgen Vesti Nielsen och jag fortfarande konstatera att diabetesläkare, diabetessköterskor och dietister  inte ändrat praxis, trots att vetenskapligt stöd saknas för de förlegade kostråd som diabetiker ännu får. Värre än så, de diabetiker som själva kunnat konstatera att kolhydratreduktion ger minskat behov av medicinering motarbetas ofta i vården.

Vi har därför genom våra internationella kontakter i forskarnätverk bidragit till en artikel som nu publicerats preliminärt på internet i den respekterade internationella medicinska tidskriften Nutrition. Huvudförfattare är professor Richard D. Feinman, vid State University of New York som vi känner och regelbundet korresponderar med.

Denna artikel är den hittills mest kompletta genomgången av fördelarna med lågkolhydratkost vid diabetes och dess förstadier som metabola syndromet och den preliminära, accepterade versionen nås på denna länk: http://www.nutritionjrnl.com/article/S0899-9007(14)00332-3/fulltext

 

I artikeln listar vi tolv teser om varför lågkolhydratkost är att föredra för diabetiker:

 1. För högt blodsocker är det som främst är skadligt vid av diabetes. Kolhydratreduktion är effektivast för att sänka blodsockret
 2. Under fetmaepidemin har viktökning i olika befolkningar har det ökade kaloriintaget nästan helt utgjorts av ett ökat kolhydratintag
 3. Kolhydratrestriktion vid diabetes har fördelar även utan viktnedgång
 4. Även om viktnedgång inte är nödvändig för förbättring av diabetes ger kolhydratrestriktion bäst viktminskning
 5. Kolhydratrestriktion fördras minst lika bra som andra dieter i de studier som gjorts, och oftast bättre
 6. Att ersätta kolhydrater med protein är oftast fördelaktigt
 7. Att öka totalt intag av fett eller så kallat mättat fett ökar inte risken för hjärtkärlsjukdom
 8. Blodets nivå av mättade fettsyror i triglycerider påverkas mer av kolhydrat- än fettintaget från kosten
 9. HbA1c är det viktigaste blodprovet för att förutse komplikationer till diabetessjukdomen
 10. Att minska kolhydratintaget är den viktigaste faktorn för att sänka den skadliga triglyceridnivån och höja nivån av HDL-kolesterol, faktorer som sammanlagt associeras till minskad risk för hjärt-kärl-sjukdom.
 11. Patienter med diabetes kan minska och i många fall helt upphöra med sitt beroende av medicinering när de följer en lågkolhydratsdiet.
 12. Till skillnad från intensiv blodsockersänkning med mediciner, som visat sig öka dödligheten, har blodsockersänkning med hjälp av kosten inga allvarliga biverkningar.

År 2008 fick vi inga svar från företrädare för diabetesläkarna. Vi har nu framlagt den vetenskapliga evidensen för varför diabetiker bör minska sitt kolhydratintag.

Om vi skall förklara det på ett lite enklare sätt kan vi uttrycka det så här så att alla förstår. Diagnosen diabetes baseras på kolhydratintolerans. Ett sätt att ställa diagnosen är att göra ett glukostoleranstest. Patienten får då inta 75 gram glukos, druvsocker, och sedan mäts blodsockernivån med jämna intervall. Blir blodsockernivån för hög efter två timmar föreligger glukosintolerans, som är ett förstadium till diabetes, ligger den på tok för högt är diagnosen diabetes solklar. Förklara då varför dagens dietister rekommenderar de som är glukosintoleranta att de skall äta ungefär fyra gånger den mängd av kolhydrater som testet visar att de inte tål!

Ett exempel till. En diabetespatient läggs in på sjukhus och har en åkomma som gör att patienten måste fasta. Man brukar då sätt ett dropp med 5 % glukos, alltså en liter lösning som innehåller 50 gram glukos, 200 kalorier, två sådana om dagen. Eftersom blodets nivå av glukos normalt är en femtedel av detta stiger nivån hos diabetikern vilket fordrar insulin. Alla sjukhusläkare vet detta.

Varför är vi läkare då så blinda för att diabetiker ordineras en galen kost som ökar behovet av medicinering?

Och varför förblir diabetesläkarna tysta? Vi kräver nu svar på de tolv teserna ovan. Har diabetesläkarna bättre vetenskaplig evidens för att högkolhydratskosten som höjer blodsockret och ökar behovet av medicinering skulle vara mer hälsosam, vill vi och våra patienter se korten på bordet nu.

Läs artikeln som jag länkar till ovan och sprid på nätet!

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 16 Comments

Ät smör!

ät smör!

Ät smör! Intervju i TV4 Nyhetsmorgon om hur synen på fett ändrats bland oss forskare. På 60-talet trodde sig alla läkare plötsligt veta att vegetabiliska fetter i all lägen var bättre än animaliska. Men sanningen är att alla organismer, bakterier, svampar, vegetabilier och en del andra märkliga  varelser består i huvudsak av samma fettsyror, men lite olika beroende på omgivnings- och kroppstemperatur. Vad ny forskning framförallt av fysiker som exempelvis Ole G. Mouritsen vid Universitet i Odense visat är att kolesterol och mättade fettsyror är två av förutsättningarna för för människans nervsystem och därmed intelligens och faktiskt inte är våra fiender, vad än okunniga  och felutbildade läkare kan ha sagt dig.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Ännu en studie ifrågasätter kostråden från myndigheterna

smorI måndags publicerades en studie i Annals of Internal Medicine vars slutsatser går stick i stäv mot de kostråd de nordiska och för övrigt resten av världens livsmedelsmyndigheter ger. Det vill säga det gamla budskapet att man bör byta ut fetter med mycket mättade fettsyror mot fleromättade, för att undvika hjärtkärlsjukdom. Slutsatsen författarna drog av denna metaanalys av observationsstudier var att det saknas vetenskapligt stöd för dessa rekommendationer.

Huvudförfattaren Dr Rajiv Chowdhury sade i en kommentar att mättat fett inte är problemet med vår kost utan snarare socker och andra snabba kolhydrater. Dessa och inte mättat fett ökar andelen små täta LDL-partiklar, vilka kan öka risken för åderförkalkning. Till skillnad från de ofarliga stora fluffiga LDL-partiklar man får av en kost rik på mättat fett.

Studien refereras i Svenska Dagbladet idag. Livsmedelsverkets Eva Warensjö Lemming kommenterar studien följande märkliga vis ”Resultaten i denna studie belyser tidigare observationer och strider inte mot nuvarande rekommendationer om fett”.

Mycket märkligt. Varför säger hon så?

När nu kostråden säger att vi bör byta ut mättat fett mot fleromättat och studiens slutsatser strider mot dessa, borde då inte Livsmedelsverkets talesperson ha uttalat sig på ett annat sätt?

När nutritionisten Eva Warensjö disputerade 2007 uppgav Uppsala Universitet i sin pressrelease att ”kostens fettkvalitet kan kopplas till sjukdom”. Warensjö visade tillsammans med Bengt Vessby och Ulf Risérus m.fl. att nivån mättade fettsyror som i blodet är kemiskt förenad med kolesterol – kolesterylestrar – korrelerade till ökad risk hjärtkärlsjukdom, medan nivån av den fleromättade fettsyran linolsyra på samma sätt korrelerade till minskad risk. De tolkade sina resultat som om dessa kolesterylestrar var en markör för vilka fetter studiepersonerna mest ätit. Det hela föreföll ganska trovärdigt och nästan vattentätt om det inte varit före ett litet aber. Det är nämligen så att andra forskare tidigare visat att kolesterylestrar påverkas föga av vilka fetter man äter. Man hade gett försökspersoner syntetiska fetter som innehöll 100 % mättade fettsyror, vilket inte förekommer i naturliga fetter och ändå minskade inte andelen av den fleromättade fettsyran linolsyra under 54 %. Och gav man 100 % linolsyra ökade inte fraktionen över 64 %. I det material från Uppsala som Warensjö disputerade på var det så att en lägre andel linolsyra än 54 % ökade risken för hjärtkärlsjukdom och diabetes.

Men hur är detta möjligt? Sådant syntetiskt fett finns ju bara för forskning, inte i något matfett på marknaden.

Förklaringen finns i biokemin. Socker och andra snabba kolhydrater får oss att bilda fett. Vi bildar 100 % mättade fettsyror från dessa. Vi kan sedan omvandla dem till enkelomättade fettsyror, men fleromättade fetter får vi bara i oss från kosten. Så när nivån av linolsyra sjunker under den magiska 54 % gränsen beror det på att vi äter för lite fett i förhållande till det vi bildar. För mycket socker i huvudsak.

Precis som Dr Chowdhury nu säger, mättat fett i kosten är inte problemet utan snarare sockret.

I sin avhandling viftade Warensjö bort möjligheten av att socker var problemet med den svepande formuleringen ”fettbildning från kolhydrater är ovanligt vid en fet västerländsk kost”. Och detta utan att redovisa sockerkonsumtionen hos försökspersonerna.

Man kan förstå att Livsmedelverkets Warensjö Lemming nu håller tand för tunga.

Posted in Fetter | 4 Comments